juni 2, 2016

Yvonne Hogt

peer-photo-profile

Met open vizier zie je nu eenmaal meer

Kiezen en koersen op het gebied van zakelijke en persoonlijke thema’s spelen een centrale rol bij Bureau Buyten. Mijn visie daarin gaat over hoe mensen bewegen; terugtrekkend, vooruitstrevend, behoudend, proactief, reactief. Er zijn zoveel manieren en zoveel achtergronden.

Ik geloof dat bij de ontwikkeling van mensen, de motivatie en het leervermogen cruciaal is. Dat betekent dat mensen de ruimte nodig hebben om te mogen leren en zich vooruitstruikelend te ontwikkelen. Een dergelijke leercultuur draagt bij aan de wendbaarheid van organisaties en haar medewerkers. En aan hogere betrokkenheid en resultaatgerichtheid.

Als managementcoach ga ik met een open blik aan de slag met mensen en hun persoonlijke, werkgerelateerde thema’s. Ik werk aan oplossingen waarin mijn coachees leren én waarbij het lerend vermogen van de organisatie als geheel wordt verbeterd. Ik geloof in de veerkracht van mensen en dat kleine stapjes ook stappen zijn.

Kiezen, koersen en genieten

*Op de foto onze oudste zoon die ervoor koos zijn hangmat deze keer hoog in de boom te hangen. Op 5 meter van de grond. Over vertrouwen gesproken. In de boom; zijn die takken wel stevig genoeg. In zijn expertise; knoop ik de touwen goed. En dan het loslaten. Het blijft toch 5 meter. Kiezen, koersen en genieten.

Master Coach

Als Mastercoach creëer ik een coachrelatie met ruimte voor verbinding tussen de zakelijke en de emotionele component van de coachvraag. Hierbij zet ik o.a. systemische, transactionele en lichaamsgerichte oefeningen in. Om het leereffect van de coaching te versterken werk ik met tussentijdse opdrachten en oefeningen voor op de werkvloer, die tijdens de coachsessies nabesproken worden.

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid 

Ik begon mijn loopbaan als communicatie adviseur en volgde later het pad van projectmanager naar (verander)manager en lid van het managementteam. In mijn laatste functie begeleidde ik de verplichte mobiliteit van 20 teamleden. Daarnaast was ik lid van de Stuurgroep Mobiliteit.

Vanuit een stevig strategisch werk- en denkniveau maak ik als adviseur duurzame inzetbaarheid de vertaalslag naar de praktische uitwerking. Dit levert uitvoerbare plannen en te realiseerbare doelen die ik samen met de organisatie vormgeef.

Motiveren, activeren en inspireren zijn voor mij in de loop der jaren eerste natuur geworden. Met mijn open en analytische blik combineer ik integriteit met creativiteit en kracht. Daarmee creëer ik een omgeving waarin het managen van mobiliteit en daarin ieders mogelijkheden hand in hand gaan.

Programmamanager

Als programmamanager bouw ik mee aan de  ontwikkeling van innovatieve projecten die een maatschappelijke beweging op gang brengen. Kernwoorden zijn inclusiviteit, circulaire economie en sociale innovatie. Altijd met een gezond verdienmodel.

Hierbij put ik uit mijn ervaring als projectmanager en krijg ik vooral energie als het schier onmogelijke toch mogelijk blijkt. Een gezonde dosis realisme vind ik belangrijk. En een flinke hoeveelheid doorzettingsvermogen onmisbaar.

Facilitator

Vaak brengt het stellen van de vraag meer beweging dan het geven van een antwoord. Op professioneel en persoonlijk vlak, in teams of in open sessies en met wisselende werkvormen, creëer ik een sfeer waarin een frisse denktrant vrijkomt. Een sessie is vaak het begin van nieuwe en soms verrassende ontwikkelstappen en werkt vaak nog even door. Een coachtraject sluit daar mooi op aan.